Сайтът „За истината“ стартира конкурс за финансиране на проекти на независими регионални журналисти и медии в България.

Целта на конкурса е да бъдат подкрепени проекти, които допринасят за:

  • израстването и развитието на българската журналистика в регионите на България;
  • професионалното развитие на журналисти с интерес към регионалната проблематика, или на медии, които предлагат обективни новини и критични анализи за развитието на областите, в които работят;
  • провокирането на дебат на местно ниво с участието на граждански организации, местните власти и бизнеса като основа за изграждане на информирани политики за местно развитие.

„За истината“ ще подкрепи и кандидати, които разказват добрите истории от регионите на страната; които разкриват нередности и/или предлагат решения как институциите да служат по-добре на гражданите по места и как да се подобри качеството на живот.

Допустими за финансиране са проекти на регионални медии (търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти), журналисти на свободна практика и/или автори на блогове, с интерес и критичен поглед към регионалната проблематика.

„За истината“ е платформа за независима регионална журналистика, с фокус върху проблемите на икономиката, политиката, здравеопазването, образованието, изкуствата и културата.

Конкурсът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2023 г.

Допълнителна информация