Европейската комисия обяви шесто издание на конкурса Youth4Regions. В него могат да кандидатстват студенти по журналистика и млади журналисти (на възраст между 18 и 30 г.) от страни членки на ЕС, съседни и страни кандидатки.

Програмата има за цел да помогне на младите журналисти да се запознаят с политиките на ЕС за укрепване на икономическото и социалното сближаване на регионите.

33 избрани кандидати ще получат възможност да вземат участие в обучения по журналистика и регионална политика на ЕС и да посетят редакции на медии и офиси на европейски институции по време на Европейската седмица на регионите от 11 до 14 октомври в Брюксел.

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите кратка статия (2500–6250 знака) или кратък видеорепортаж (2–3 мин.), които отразяват проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд.

Крайният срок за кандидатстване е 11 юли 2022 г.