Ако имате интерес към репортажни снимки от Афганистан, можете да станете част от инициатива за финансова подкрепа на местни журналистки и фотографки, които в момента работят при изключително трудни и сложни условия. Идеята е да закупите онлайн актуална фотография, която е направена от екипа на Associated Press, работещ на място в Афганистан. Фондонабирателната кампания се организира от Network of Women in Media, Индия.

Средствата от продажбата на снимки ще бъдат използвани за осигуряване на защитени жилища на афганистанските журналистки и фотографки, за възстановяване на малки и средни медийни стартъпи в страната, като ще им бъде помогнато да се установят в чужбина или да намерят начин да продължат работата си, докато живеят в Афганистан. Цената на всяка снимка е 100 долара. Повече информация ще намерите на този линк.