Международният център „Удроу Уилсън“ приема кандидатури за своята деветмесечна стипендиантска програма във Вашингтон.

За нея могат да кандидатстват учени, лекари, журналисти и интелектуалци от цял свят. През тази година размерът на стипендията е 90 000 щатски долара (като не покрива отделно пътни разходи, наем и здравно осигуряване).

Стипендиантите ще провеждат изследвания в своите области на интерес, които следва да бъдат свързани с глобални политики и проблеми, засягащи САЩ и целия свят. Програмата ще започне след 8 септември 2021 г.

Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2020 г.