Световната федерация на научната журналистика (WFSJ) стартира програмата за финансиране Spark Grant Initiative (SGI), която отпуска грантове на стойност до 20 000 щатски долара. Приемат се предложения за проекти, имащи за цел да разширят границите на научната журналистика и трансграничното сътрудничество между научни журналисти чрез прилагане новаторски подходи и инструменти за споделяне на знания и идеи.

Специално внимание ще бъдат отделени на проекти, които засилват сътрудничеството между научните журналистически общности в различни страни.

Резултатите от избраните проекти ще бъдат представени по време на Световната конференция на научните журналисти през юни 2022 г. в Меделин, Колумбия.

Крайният срок за кандидатстване е 30 октомври 2021 г.