Votewatch.eu e независима организация, чиято цел е да увеличи прозрачността при взимането на решения в Европейския парламент.

Сайтът използва данните от системата на самия ЕП като ги комбинира и изчислява посредством сложни статистически методи, за да показва активност и тенденции както по индивидуални депутати, така и по политически групи и национални квоти.

Повече на: http://www.votewatch.eu/