В опит да съживи вниманието на европейските граждани към бежанската криза и да покаже позитивните аспекти на миграцията като цяло, VICE реализира проекта New Neighbours, който позволява на бежанци в различни части на Европа да разкажат за преживяванията си в статии за Vice.com.

Върховният комисариат па бежанците към ООН (ВКБООН) изчислява, че към момента по света има над 65 милиона души, които са били принудени да напуснат домовете си. От тях близо 21.3 са бежанци, от които над половината са непълнолетни.

„Във VICE търсим начини да развием разговора [за миграцията], като се фокусираме върху интеграцията“, пише Електра Котсони, директор „Редакторско съдържание“ на VICE. „Европейските ни редактори откриха млади [бежанци], които са се установили в съответните страни, и ги помолиха да напишат материали на каквато и да e тема – било то любов, музика или достойнството във футбола. Искахме да покажем, че точно както нашите автори и всеки съсед, който някога сте имали, тези млади хора имат многостранни характери, които не могат да бъдат обхванати единствено от това, че са бежанци.“

Резултатът от усилията на екипа е серия от 16 статии, които VICE, в сътрудничество с ВКБООН, публикува на 29 май едновременно на 12 езика на 14 европейски територии.

„Лесно е да използваме стереотипи и да гледаме на бежанците като на събирателна група, но аз чувствам, че за да имат шанс да започнат нов живот, хората трябва да бъдат третирани като индивиди – да получат шанс на базата на своите характери“, казва Котсони пред Journalism.co.uk. „Искаме да достигнем до хора, които може да се страхуват от имиграцията, защото не я разбират. Ако [хората] прочетат [някоя от статиите] и видят, че [мигрантите] наподобяват тях самите или техните приятели, аз се надявам, че това ще има позитивно въздействие.“

През март ви съобщихме и за The New Arrivals – съвместен проект на The Guardian (Великобритания), Der Spiegel (Германия), Le Monde (Франция) и El País (Испания), финансиран от Европейския журналистически център с подкрепата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Подобно на New Neighbours, The New Arrivals цели да покаже човешкия елемент в интензивното преместване на хора от изток на запад и от юг на север, включително и предизвикателствата пред адаптацията им в Европа. За разлика от New Neighbours обаче The New Arrivals е дългосрочен проект, в който акцентът е върху бежанците, но историите им биват разказвани от журналисти.

Снимка: Vice.com