Колежът по литература, наука и изкуства към Мичиганския университет предлага стипендиантска програма за постдокторанти в различни специалности, включително „Комуникация и медии“.

В рамките на една или две учебни години стипендиантите ще провеждат независими изследвания и ще участват в преподавателски дейности.

Стипендията е в размер на 60 000 щатски долара, като се предлагат и допълнителни средства за покриване на пътни разходи и участия в научни конференции. Необходима е работна виза за САЩ.

Крайният срок за кандидатстване е 19 септември 2022 г.