Децата и младите хора и тяхното присъствие в медиите остават сред приоритетите на съвместната работа на Асоциацията на европейските журналисти – България и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) през 2021 г., свързана с проекта „Етично отразяване на децата в медиите“. Това е целта и на нова серия обучителни видеа, които ви представяме – те са базирани на „Пътеводителя за етично отразяване на деца в медиите”, който двете организации разработиха заедно с професионалната гилдия през 2018 г.

Две от настоящите видеа са с автор популярната водеща и продуцент в БНТ Надя Обретенова и ководещ ученикът с опит в младежките медии Матей Иванов. Съчетавайки от първо лице професионалната и младежката гледна точка към темата, видеата се фокусират върху полезни съвети при интервюта с деца и писане на истории за тях. Третото видео акцентира върху етичните аспекти на фото- и видео-заснемането на деца и е с автори журналистката Фани Бъчварова и фотографът Николай Стойков от motif media. Видеата са достъпни за свободна употреба тук:

Децата и медиите – част 1

Децата и медиите – част 2

Фото и видео заснемане на деца

В период на пандемия, когато онлайн образованието и работата от дистанция променят и начина, по който функционират редакциите на медиите, тези видео помагала са важен ресурс за журналистите, продуцентите, студенти по журналистика и хората, създаващи съдържание за социалните медии. Особено за тези, които имат досег с уязвими групи деца – живеещи в институции; пострадали от насилие; имащи увреждания; такива с бежански статут или малцинствен произход; деца в конфликт със закона и др.

За да подкрепим в усилията им не само действащите журналисти, но и подготвящите се за такива, за втора поредна година се организира и избираемият курс на тема „Децата и медиите”, предназначен за студентите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Курсът е част от тристранното сътрудничество между Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК), УНИЦЕФ и АЕЖ-България, а негов титуляр е отново Надя Обретенова. Всеки редовен студент в СУ може да се запише за курса до 22 февруари в сградата на ФЖМК.

Постигнато досега:

За дванайсетте месеца на миналата година общо 52 журналисти и фоторепортери преминаха през обученията по етично отразяване на деца в медиите и така се присъединиха към общо над 200 професионалисти от цялата страна, които вече са се запознали с принципите на Пътеводителя и го прилагат в практиката си. На страниците му има информация за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети за отстояване най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга.

В края на месец февруари УНИЦЕФ и АЕЖ-България – в партньорство с преподаватели от ФЖМК – ще представят изследване за въздействието на проекта за етично отразяване на децата в медиите върху журналистите и студентите по журналистика. Целта на всички ни е взаимодействието между по-отговорни медии и по-информирани млади хора.

И понеже осъзнаваме, че младежите вече са не само потребители, но и създатели на собствено съдържание, през 2020 г. 102 момичета и момчета от цялата страна се включиха в обученията по медийна грамотност в рамките на съвместния проект „Академия за тийнейджъри: Правото ми на мнение”. От тях 17 участваха и в първия в България онлайн младежки хакатон на тема: Дигитални решения за медийна грамотност: Правото ми на мнение“ и представиха пред институции, бизнеси и професионалисти своите решения на проблеми, свързани с фалшивите новини, киберсигурността, онлайн тормоза, етичното отразяване на инциденти и правото на младежите на мнение. Някои от дигиталните решения, които младежите предложиха, ще бъдат реализирани с подкрепата на УНИЦЕФ и АЕЖ-България през идните месеци.

Двете организации ще запознаят както водещите медии, така и отговорните институции, с постигнатото до момента и със създадените ресурси за свободна употреба, защото целта е гилдията да бъде подкрепена в обществената си мисия да отразява възгледите, проблемите, мечтите и решенията на децата и младежите в България с нужното разбиране и с намерението да се изгради едно по-информирано, мотивирано, овластено и активно общество.