Българският институт за правни инициативи и Media Lab, обучителното звено на Асоциацията на европейските журналисти – България, организират два семинара на тема „Защита на източници и сигнализиращи лица“.

Обученията са посветени на възможностите, които предоставя приетият през 2023 г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително чрез медиите. Чрез него за първи път в българското законодателство се създава фигурата на сигнализиращите лица, които оповестяват информация за нарушение, станало им известно в качеството им на работник, служител или държавен служител, като едновременно с това им предоставят и широк набор от права и легални процедури за тяхната защита. Освен на актуалното българско законодателство, процедури и техните непълноти, програмата предвижда и разглеждане на казуси и запознаване с някои добрите европейски практики по отношение на разкриването на нередности. 

Събитията се организират в рамките на проект „Сигнализиране и публично оповестяване на нередности – роля на медиите и защита на техните източници на информация“, който се финансира от Европейския съюз чрез Нидерландския хелзинкски комитет (NHC) в партньорство с Европейския център за нестопанско право (ECNL) в изпълнение на инициативата „Catalyst of Change: Protecting the Union values by supporting a resilient, engaged and vocal civil society for the promotion of women’s rights, environmental justice and anti-corruption“

Първото събитие ще се проведе на 12 април 2024 г. (петък) от 10.00 ч, София. Предвидени са средства за транспортни разходи на участници, живеещи извън София. За регистрация последвайте този линк, крайният срок за записване е 2 април 2024 г.

Второто събитие ще се проведе на 18 и 19 април 2024 г. (четвъртък и петък), Орешак. Регистрацията е отворена до 8 април 2024 г. на този линк. Ще бъдат поети разходите на участниците за настаняване, храна и транспорт.

Обученията са безплатни, а местата са ограничени и ще бъдат запълвани по реда на регистрация. Програма, както и подробна техническа информация, ще бъдат изпратени до заявилите участие допълнително.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обучението в София е предназначено за журналисти от столицата и базирани в близост до столицата, а обучението в Орешак – за регионални журналисти. Не се препоръчва регистрация и за двете обучения.