Twitter търси специалист по борба с дезинформацията, който да проучва, изготвя и прилага политики, обхващащи всички аспекти на борбата с дезинформацията и свързаните с нея проблеми, засягащи достоверността на съобщенията и потребителските профили в социалната мрежа.

За работната позиция в Дъблин (Ирландия) могат да кандидатстват журналисти от Европа и региона на Близкия изток и Северна Африка (MENA).

Кандидатите следва да имат най-малко пет години професионален опит и да притежават задълбочени познания относно онлайн безопасността, неприкосновеността на личните данни и свободата на изразяване, както и по специфичните проблеми, свързани с дезинформацията в Европа, Близкия изток и Африка.

Допълнителна информация е публикувана тук.