Фондация „Томсън“ представи онлайн курс на тема „Реагиране на химическа атака“, насочен към журналисти, работещи в Украйна.

Курсът, разработен с помощта на експерта по химически и биологични оръжия Хамиш де Бретън-Гордън, е достъпен в Telegram на украински и английски език.

Обучението, което се предлага на английски или украински, отнема около 15 минути. То запознава потребителите с видовете химически и биологични оръжия, използвани през последните години, и как да ги разпознаят. Изброени са типичните симптоми заедно със съвети как да се реагира в случай на химическа атака.

Допълнителна информация може да намерите тук.