Фондация „Томсън“ представи курс на тема „Реагиране на химическа атака“

134
Анкета за свободата на словото

Фондация „Томсън“ представи онлайн курс на тема „Реагиране на химическа атака“, насочен към журналисти, работещи в Украйна.

Курсът, разработен с помощта на експерта по химически и биологични оръжия Хамиш де Бретън-Гордън, е достъпен в Telegram на украински и английски език.

Обучението, което се предлага на английски или украински, отнема около 15 минути. То запознава потребителите с видовете химически и биологични оръжия, използвани през последните години, и как да ги разпознаят. Изброени са типичните симптоми заедно със съвети как да се реагира в случай на химическа атака.

Допълнителна информация може да намерите тук.

Анкета за свободата на словото
Анкета за свободата на словото