Фондация Thomson Reuters организира 6-дневен интензивен семинар за журналисти, желаещи да подобрят своите познания по въпроси, свързани с мнението и независимостта на жените. Събитието ще се проведе между 11 и 16 ноември 2012 г. в Барселона, Испания.
Програмата предвижда четири дни курсове за участниците, последвани от двудневна конференция. Сред темите, които ще бъдат засегнати са: критична оценка на отразяването на темата за правата на жените в глобалните медии; етика и проверка на факти; презентационни умения  и умения за писане,   представяне на истории на местно равнище пред международната публика, безопасност за журналисти от женски пол.
Кандидатите  трябва да имат две години професионален стаж като журналисти или като част от екипа на електронни или печатните медии. Изисква се  добро ниво на писмен и говорим английски и сериозен интерес в областта на проблемите на жените и журналистиката в страната по произход.
Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2012 г. Заинтересованите могат да го направят онлайн на интернет страницата на фондацията.