Thomson Reuters приема кандидатури за обучителна програма по международна журналистика с продължителност 9 месеца.

Обучението стартира през септември 2020 г. за един месец в офиса на Reuters в Лондон, последвано от практика в кореспондентско бюро на агенцията в Китай, Сингапур, Великобритания, Мексико, Южна Африка, Египет, Ливан или Обединените арабски емирства.

Кандидатите трябва да притежават силна амбиция за реализиране на кариера в журналистиката, доказана способност да разказват истории с думи, видео или и двете, да владеят отлично писмен английски език. Владеенето на втори език (мандарин, кантонски, арабски, фарси, испански) е предимство. Избраните журналисти ще получават работно възнаграждение в местна валута съгласно политиката на компанията.

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември.