Voice your voice 011Журналисти, които владеят добре английски език,  могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Девет месечния курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.

Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика.  Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език. Крайният срок за участие е 15 декември, а повече информация за изискванията ще намерите тук.