Thomson Foundation стартира тазгодишното издание на конкурса Young Journalist Award, организиран съвместно с Foreign Press Association (FPA). В него могат да кандидатстват журналисти на възраст до 30 г. от развиващите се страни (с БВП на глава от населението под 20 000 щатски долара).

Първите шестима финалисти ще получат шестмесечна стипендия за обучение по журналистика във фондацията.

Кандидатите следва да предоставят портфолио с три свои журналистически материала (печатни, аудио, видео, мултимедийни или комбинирани), публикувани през последните 12 месеца. Оригиналните публикации могат да бъдат на всеки език, но следва да бъдат придружени от превод на английски.

Крайният срок за кандидатстване е 12 август 2022 г.