Членове на АЕЖ Управителен съвет и екип

Ирина Недева

Ирина Недева е председател на АЕЖ-България, член на Управителния съвет,...

Иван Радев

Иван Радев е член на Управителния съвет на Асоциацията на...

Боряна Джамбазова

Боряна Джамбазова е член на Управителния съвет, част от екипа...

Камелия Иванова

Камелия Иванова e член на Управителния съвет, част от екипа...

Мария Черешева

Мария Черешева е член на Управителния съвет и един от...

Илия Вълков

Д-р Илия Вълков е член на Управителния съвет на АЕЖ-България,...

Росен Босев

Росен Босев е член на Управителния съвет на АЕЖ-България и...

Емилия Зафираки

Емилия Зафираки е проектен ръководител на инициативата „Медиатор 2” в...

Цветелина Христова

Цветелина Христова е част от екипа на проекта “Медийна грамотност...

Кристина Христова

Кристина Христова е съучредител на АЕЖ-България и координатор на Коалиция...

Follow our Instagram