10-дневен обучителен семинар за млади журналисти от Централна и Източна Европа организира Саксонската фондация за медийно образование (SSM) от 26 септември до 7 октомври 2022 г. в Лайпциг, Германия. Темата на семинара е ролята на медиите в управлението на риска, кризите и информацията.

Събитието има за цел да даде възможност на чуждестранните журналисти да научат повече за германските медии и да развият професионалните си отношения с тях.

Кандидатите трябва да бъдат на възраст до 40 г., да работят в медии и да имат опит с интернет и социалните мрежи. Необходимо е отлично владеене на немски език.

Организаторите покриват разходите за път, настаняване и прехрана.

Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2022 г.