Новинарски организации, които се интересуват от т. нар. журналистика за решения, могат да кандидатстват за двугодишната грантова програма на Solutions Journalism Network, реализирана с подкрепата на фондация Porticus.

Инициативата „Бизнес и устойчивост“ ще финансира медийни проекти, фокусирани върху ролята на бизнеса при превръщането в реалност на решения за устойчиво развитие. Проектите могат да отразяват екологични инициативи като мерки за борба с климатичните изменения, осигуряване на чиста вода, възобновяема енергия и биологично разнообразие, както и социални проблеми, задълбочени по време на пандемията от COVID-19.

Програмата предлага безвъзмездни средства до 5000 долара, обучение, консултантска подкрепа и участие в мрежа от организации, фокусирани върху журналистиката за решения.

Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2020 г.