Solutions Journalism Network организира серия от безплатни онлайн семинари, насочени към студенти, интересуващи се от журналистика за решения.

Обучението ще се проведе на английски език по Zoom в три едночасови сесии през август и септември тази година. Акцент ще бъде поставен върху това как се разработват и пишат статии.

Крайният срок за кандидатстване е 8 август 2022 г.