19 организации от Югоизточна Европа обединиха своите сили в новосъздадена мрежа, която има за цел да подобри защитата на цифровите права и да се справи с нарастващите обществени предизвикателства, породени от широката употреба на съвременните технологии.

Идеята е инициирана от Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN) и фондация SHARE. Мрежата за цифрови права в Югоизточна Европа включва 19 организации от Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, Северна Македония, Сърбия, Хърватия и Черна гора. Всяка от тях се ангажира да подобри работата си по въпросите на злоупотребите с цифрови права, липсата на прозрачност, разширеното използване на инвазивни технологични решения и нарушенията, засягащи личните данни.

„Интернет има силен потенциал да обслужва нуждите на хората, а достъпът до интернет се оказа незаменим във времена на криза като пандемията от COVID-19. Нашите общества стават все по-цифрови, което представлява мощен стимул за увеличаване на капацитета на организациите, занимаващи се с цифрови разработки и регулации в нашия регион“, заяви регионалният директор на BIRN Мария Ристич.

Сред целите на новосъздадената Мрежа за цифрови права са: защита на цифровите права и свободи в интернет; осигуряване на достъп до точна информация; превръщане на интернет в по-безопасно място; откриване и докладване на омразна реч и словесно насилие в интернет, по-специално срещу жени и други уязвими групи; установяване на контрол върху достъпа до лични данни; спиране на прилагането на интрузивни системи за наблюдение; изискване на отчетност от правителствата за използването и злоупотребата с технологии; подобряване на цифровата грамотност с цел предотвратяване на насилието и експлоатацията.

По време на първа съвместна среща членовете на мрежата се съгласиха, че предизвикателствата, породени от бързо развиващите се технологични решения, използвани от държавите, са довели до нарушаване на основни права и свободи, а невярна и непроверена информация процъфтява онлайн и оформя живота на хората в региона. Онлайн сферата вече се е превърнала във враждебна среда за маргинализирани групи като националните малцинства, LGBTIQ общността, бежанците и жените.

Пълният текст на учредителната декларация на Мрежата за цифрови права в Югоизточна Европа е достъпен на английскисръбскимакедонски и албански. Организациите, членуващи в мрежата, са:

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – Сърбия
Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) – Босна и Херцеговина
Centar za građansko obrazovanje – Черна гора
Center for Internet, Development and Good Governance (IMPETUS) – Северна Македония
Civil Rights Defenders (CRD) – Черна гора
Da se zna – Сърбия
Gong – Хърватия
Gradanska alijansa (GA) – Черна гора
Homo Digitalis– Гърция
Institut za medije Crne Gore (IMCG) – Черна гора
Open Data Kosovo (ODK) – Косово
Media Development Centre (MDC) – Северна Македония
Metamorphosis Foundation – Северна Македония
NGO Atina – Сърбия
Partners Сърбия – Сърбия
Sarajevo Open Centre – Босна и Херцеговина
Share Foundation – Сърбия
Vasa prava BiH – Босна и Херцеговина
Zašto ne? – Босна и Херцеговина