Базираната в Лондон организация, работеща в подкрепа за журналистите на свободна практика Rory Peck Trust, обяви три грантови схеми, достъпни и за български журналисти.

Финансовата помощ е достъпна само за професионални журналисти, работещи на свободна практика, и техните семейства.

На първо място, т.нар. „фрийлансъри“, могат да кандидатстват за покриване на разходи за адвокати и съдебни такси в случай, че срещу тях е заведено дело, свързано с журналистическата им работа. Вижте условията за получаване на финансиране в рамките на Фонда за правна помощ тук.

Журналистите на свободна практика имат достъп и до Фонд за обща подкрепа, който ги подпомага в случаи на кризисни ситуации, свързана с работите им. Покриват се широк кръг от разходи, като например за повредена или конфискувана техника, или за престой в чужбина при необходимост от напускане на страната в резултат от заплахи или натиск. Семействата на лишени от свобода, ранени или убити журналисти също могат да получат подкрепа от фонда.

В резултат от пандемията и удара, която тя нанесе върху заетостта на журналистите на свободна практика, Rory Peck Trust и Комитета за защита на журналистите (CPJ) отвориха и Фонд за затруднения, свързани с COVID-19. За финансиране по тази линия са допустими фрийлансъри, преживели загуби на доходи в резултат от пандемията, които са им причинили сериозни финансови затруднения.

И трите фонда не определят конкретен размер на финансовата подкрепа – тя зависи от специфичните нужди на журналистите. Няма и краен срок за кандидатстване, като фондовете ще са отворени до изчерпване на наличното финансиране.

Научете повече на страницата на организацията, където можете да откриете и полезни ресурси и информация за различни обучения за журналисти на свободна практика. Можете да се обръщате с въпроси и към екипа на АЕЖ-България, която партнира на инициативата.

*Снимка: Rory Peck Trust