1188223_47307203Радио журналисти с две години опит като новинари или продуценти на предавания могат да кандидатстват за кореспондентско място в Rivet Radio. Медията има 24-часова програма за слушатели от цял свят и набира автентични гласове, които могат да допринасят с информация от страните, в които живеят.

Предвидено е заплащане на база излъчена новина. Кандидатите трябва да умеят да боравят с инструменти като NewsBoss, софтуер за аудио редакция, основни компютърни умения и други. Изисква се опит в работата с радио оборудване, а с предимство са кандидати, които имат достъп до такава техника за ежедневната си работа. Крайният срок за кандидатстване не е фиксиран, но се насърчава ранното подаване на апликации. Повече информация ще намерите тук.