Reuters набира кандидати за своята платена лятна стажантска програма, която ще продължи три месеца в Гданск, Полша.

Кандидатите трябва да са студенти от последните курсове на обучение или наскоро завършили, да владеят отлично английски и да говорят добре на поне един допълнителен европейски език. С предимство ще се разглежда владеенето на руски, полски, турски, италиански, немски, френски, испански или португалски.

Избраните журналисти ще работят в новинарските отдели на Reuters, като превеждат журналистически материали и създават мултимедийно съдържание.

Стажантската програма започва през юни 2021 г., но е възможно да се допуснат изключения за отделни студенти, ако акадамечната им година завършва по-късно.

Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2021 г.