Институтът за изучаване на журналистиката на Reuters набира кандидати за стипендиантска програма, която ще започне през октомври 2020 г. или януари 2021 г. и ще продължи три или шест месеца в Оксфорд, Англия.

Програмата дава възможност на журналисти от цял свят да изучават професията си, да изследват определен проблем под наблюдението на академичен специалист в тази област и да станат част от академичния, културния и социалния живот на Университета в Оксфорд.

Обучението включва семинари, провеждани от разнообразни гост-лектори, които ще споделят своите виждания за основните тенденции и развитието на бранша. Стипендиантите ще посетят редакции на световноизвестни медии и ще получат представа за това как те подхождат към предизвикателствата пред съвременната журналистика. Предишните посещения са включвали офиси на Thomson Reuters, Financial Times, BBC, Economist и Guardian.

Кандидатите трябва да имат поне пет години журналистически опит и да владеят много добре английски език. Повечето стипендианти ще получат пълно финансиране, включващо разходи за настаняване.

Крайният срок за кандидатстване е 3 февруари 2020 г.