Институтът за изучаване на журналистиката Reuters приема кандидатури за стипендиантска програма по журналистика в Оксфордския университет.

Обучението започва през октомври 2022 г., януари 2023 г. или април 2023 г. и ще продължи три или шест месеца. То включва семинари с различни лектори, които ще споделят своите виждания за основните тенденции и развитието на съвременната журналистика. Стипендиантите ще имат възможност и да посетят редакции на световноизвестни медии като Guardian, Financial Times и BBC.

Кандидатите трябва да имат поне пет години журналистически опит и да владеят много добре английски език. Повечето стипендианти ще получат пълно финансиране.

Крайният срок за кандидатстване е 14 февруари 2022 г.