Институтът за изучаване на журналистиката на Reuters избира кандидати за стипендиантска програма, която ще започне през октомври 2021 г., януари 2022 г. или април 2022 г. Обучението ще се проведе в Оксфорд и ще продължи три или шест месеца.

Програмата дава възможност на журналисти от цял свят да изучават професията си, да изследват определен проблем под наблюдението на специалист в областта и да станат част от академичния, културния и социалния живот на Оксфордския университет.

Обучението включва семинари, провеждани от различни гост-лектори, които ще споделят своите виждания за основните тенденции и развитието на съвременната журналистика. Стипендиантите ще посетят редакции на световноизвестни медии като Guardian, Financial Times и BBC.

Кандидатите трябва да имат поне пет години журналистически опит и да владеят много добре английски език. Повечето стипендианти ще получат пълно финансиране.

Крайният срок за кандидатстване е 8 февруари 2021 г.