Журналисти, автори на видео, аудио и мултимедийно съдържание от цял свят могат да кандидатстват за едногодишната стипендиантска програма на Radcliff Institute в Харвардския университет, САЩ.

Стипендиантите ще имат възможност да работят върху свои проекти в широк спектър от академични дисциплини, професии и творчески дейности. Институтът предоставя стипендии в размер до 77 500 щатски долара и допълнителни проектни средства. Стипендиантите ще получат работно пространство и достъп до библиотеки и други ресурси на Харвардския университет от септември 2020 г. до май 2021 г.

Изборът на кандидатури зависи от идеята за проектно предложение и професионалния опит до този момент, който следва да е минимум пет години за журналисти.

Крайният срок за кандидатстване е 12 септември.