Асоциацията на европейските журналисти се обръща с въпроси към кандидатите за членове на Съвета за електронни медии. Представяме въпросите си и те биха могли да бъдат зададени от народните представители по време на обсъжданията в парламента, или самите кандидати да ни отговорят писмено, като се ангажираме да публикуваме отговорите на сайта си.

  1. Как смятате да направите СЕМ по-ефективен регулаторен орган? Как трябва да бъде реформиран?
  2. Как отговаряте с опита и квалификацията си на изискванията на чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, в който е записано, че членовете на СЕМ трябва имат обществен авторитет и професионално признание?
  3. По какъв начин ще взаимодействате с останалите членове на Съвета, така че мандатът Ви да бъде ефективен?
  4. Каква трябва да бъде ролята на СЕМ в определянето на политиките в медийния сектор? По какъв начин трябва да се осъществява тази роля?
  5. Какви действия може да предприеме СЕМ срещу дезинформацията? По какъв начин те трябва да се прилагат, така че да се съхрани плурализмът в медиите?
  6. Как гледате на саморегулацията на медиите? Смятате ли, че СЕМ трябва да има роля в корегулацията (съвместната регулация) и да следи за изпълнението на решенията на Комисията по журналистическа етика?
  7. Според Закона радиото и телевизията СЕМ трябва да изпълнява задълженията си по чл. 126. Там се записано, че ако доставчик на медийни услуги не изпълни в срок решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Знаете ли за случаи, в които този текст е прилаган към момента? Какви мерки ще предприемете, за да направите сътрудничеството между СЕМ и Етичната комисия по-работещо, а конкретният текст от закона по-ефективен?