Уважаема комисар Крус,

АЕЖ-България и журналистите, подписали отвореното писмо до Вас, са изключително разтревожени от сведенията, според които се прави опит за установяване на монополно положение върху медийния пазар в България, и по-специално върху печатните медии. Съществуват данни, че определен икономически кръг се опитва да концентрира собственост върху по-голямата част от най-популярните печатни издания и електронни медии. Има притеснения, че същият кръг контролира и разпространението на печатните издания, което поставя останалите медии в неравностойно и зависимо положение.

При монополно положение в сферата на медиите обаче се застрашават не само свободната конкуренция, защитена от Договора за функциониране на ЕС (чл.102 ДФЕС), но също така и на правото на свободно изразяване на българските граждани, гарантирано от член 11 на Хартата на основните права на ЕС. Затова АЕЖ-България се обръща към Вас с призив да бъде изпратена европейска мисия за установяване на фактите, която да провери вероятността от монополно положение на пазара на печатни медии в България.

Според журналистите, подписали откритото писмо, другият съществен проблем е свързан с предпоставки за политическо влияние върху медиите чрез използването на средства от държавния бюджет и дори от европейските фондове в България, особено в ситуацията на криза и свит рекламен пазар. Избягването на конкурсните процедури и обществените поръчки и непрозрачното разпределение на евросредствата е повод за загриженост за независимостта на медиите. Най-съществен пример за посочения проблем е практиката, чрез изключване от Закона за обществените поръчки (ЗОП), европейски средства за комуникационни кампании да се разпределят конкретно при електронните медии с „директни договори“ без прозрачна процедура за подбор на предложения. Както и самата ЕК вече е отбелязвала по този повод, директните договори са „изкривяване на тълкуването на закона“.

Именно затова, настояваме ЕК да провери дали парите за популяризиране на европейските програми отиват за техните цели, тъй като съществуват сериозни опасения, че част от тези средства се използват за осигуряване на медиен комфорт на отговорните министерства.

Смятаме, че изпращането на мисия на ЕК, която да провери ситуацията на място, е особено належащо с оглед на предстоящите през следващата година парламентарни избори. За съжаление, имаме сериозни основания да смятаме, че по време на кампанията за президентските избори миналата есен, голяма част от медиите в България се отклониха от основната си роля – да служат на обществения интерес и масово се публикуваха платени политически реклами под прикритието на интервюта или отразяване на събития. АЕЖ-България изрази тогава притеснението си и от задължението, което беше наложено на държавните радио и телевизия да изискват заплащане от участниците в политическите дебати. Това бе изтълкувано от някои наблюдатели като налагане на имуществен ценз за участие в предизборната кампания дори и в медиите, които се издържат от данъците на избирателите.

Вярваме, че за да не се повтори тази ситуация и за да не останат съмнения за монополно положение върху медийния сектор в страна-членка на Европейския съюз, е необходимо ЕК да демонстрира силна ангажираност с проблемите на свободата на словото в България.

В тази насока, призоваваме проблемът с медиите в България да бъде включен Механизма за сътрудничество и проверка. Това ще означава ангажимент на ЕК да наблюдава и медийната ситуация в България и да гарантира, че това наблюдение ще продължи и при следващи правителства като независимо от това дали механизмът ще отпадне за останалите сфери (съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност), медийното наблюдение ще остане, докато не бъдат постигнати не само желаните резултати, но и има ясни доказателства, че те ще са устойчиви. Подобно на ситуацията в Унгария, проблемите с медийната среда в България поставят под съмнение основни ценности на ЕС, инкорпорирани в чл.2 от Договора за ЕС, а именно на демокрацията, плурализмът и правовата държава. За тази цел, за да бъдат гарантирани демократичните принципи и върховенството на закона у нас, настояваме медиите, като задължителен участник в демократичните процеси в България, да бъдат включени в годишния мониторинг.