Poynter ще проведе уебинар на тема „Писане за света през 2020 г.: достойнство и прецизност на езика“.

Участниците ще се запознаят с три технически инструмента, които помагат за намиране на най-точните думи, гарантиращи, че към всички обекти и източници в журналистическите материали е проявено уважение. Темите включват социални движения, раса, полова идентичност и др. Особено внимание ще се обърне върху езиковите проблеми, възникнали при отразяването на пандемията от COVID-19 и движението Black Lives Matter (BLM).

Инструктор ще бъде Кристи Хегранес, главен изпълнителен директор на Global Press Institute.

Уебинарът ще се състои на 29 юли от 19:00 ч. Регистрацията е безплатна.