Poynter предлага онлайн обучение на тема „Журналистика и травма“, организиран в партньорство с Dart Center, проект на Училището по журналистика в Колумбийския университет.

Курсът обръща внимание на това как травматичният стрес се отразява на жертвите и как те да бъдат интервюирани от журналистите чрез състрадание и уважение. Участниците ще научат също как да се грижат за собственото си здраве след отразяване на травматични събития (насилствени престъпления, пътни произшествия, природни бедствия и други ситуации, включващи физическа или емоционална болка).

Курсът е безплатен и може да се вземе по всяко време след регистрация.