Програма „Перспективи“, съвместна инициатива на Robert Bosch Stiftung, Fritt Ord Foundation и Thomson Reuters Foundation, е домакин на трансграничния проект за журналистическо обучение „Централна Азия-микс“. За него могат да кандидатстват журналисти, владеещи отлично руски език, които работят в Източна Европа, Русия, Прибалтика, Кавказ и Централна Азия.

Програмата е насочена към журналисти, които се интересуват от придобиване на професионални умения според стандартите на Reuters и други глобални медии, както и от създаване на контакти в страните от Централна Азия. Тя включва дистанционно обучение, работен семинар в Алмати, Казахстан (20-23 ноември) и теренни работи, по време на които журналисти от различни страни ще работят в екип. Участниците ще имат възможност да направят и кратки работни посещения в Централна Азия за по-добро разбиране на проблемите в региона.

Организаторите осигуряват разходите за път, настаняване и прехрана. Обучението се провежда изцяло на руски език.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври.