press conferenceЖурналистически проекти с фокус върху аспекти на глобалната криза, които са останали извън обсега на големите медии в САЩ, ще бъдат подкрепени от стипендията Persephone Miel Fellowship през 2015 г. Програмата се организира от Pulitzer Center on Crisis Reporting в сътрудничество с Internews и цели да даде гласност на професионалисти, работещи извън САЩ.

Могат да кандидатстват журналисти, писатели, фотографи, радио продуценти, документалисти, журналисти на свободна практика, които имат желание да разработят теми от страните, в които живеят. Насърчава се участието на жени. Всички кандидати трябва да владеят добре английски език. Повече информация за стипендията ще намерите тук. Крайният срок за кандидатстване изтича на 15 февруари, 2015.