Фондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) представи двадесет и четвъртия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

Докладът за 2023 г. съдържа:

  • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
  • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
  • Състоянието на активната прозрачност за 560 органа на власт в България;
  • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2023;
  • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2023 г.;
  • 7 приложения.

Приложение 1: Институционална информация – нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” – информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Търсена информация
Приложение 7: Съдебни дела 2023 – Анотации


Докладът „Състоянието на достъпа до информация в България 2023“ е подготвен в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в него, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.