Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ) ще проведе онлайн пресконференция на 19 юли 2023 г. от 11:00 до 12:00 ч., на която ще бъде представен 22-рият годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.

Докладът за 2022 г. съдържа:

  • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
  • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
  • Състоянието на активната прозрачност за 562 органа на власт в България;
  • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2022;
  • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2022 г.;
  • 7 приложения.

Текстът на доклада и приложенията към него ще бъдат публикувани на страницата на ПДИ тук.

Пресконференцията ще се състои в Zoom.

За контакти: Катерина Коцева, [email protected], 0876 82 72 10.

Регистрация