Курсът за журналисти „Paris Accords of Science Communication“ („Парижки споразумения за научна комуникация“) ще се проведе от 21 до 24 октомври в Париж. Той предлага на участниците възможност да общуват с научни експерти и да открият по-добри начини за комуникиране на научните проблеми с обществеността.

Четиридневното обучение обхваща теми като неврология на омразата, науката за болката, социалните детерминанти на здравето, детските травми и въздействието им през целия живот, както и положението на бежанците и жертвите на трафик на хора. Журналистите също ще участват в посещения до научни институции.

Организаторите от National Press Foundation (САЩ) и Fondation Ipsen (Франция) поемат всички разходи, включително самолетни билети, наземен транспорт, хотелско настаняване.

Крайният срок за кандидатстване е 10 юли.