Сайтът Oxygen Project набира предложения за статии на екологична тематика, написани на английски език.

Материалите трябва да бъдат посветени на проблеми, свързани с добива на минерали от дълбоки води: защита на биоразнообразието в морето; кои са компаниите, участващи в тази нова индустрия и как тя влияе върху климатичните изменения.

Предложенията могат да бъдат за новини, репортажи, разследвания, проучвания или коментари. Статиите трябва да бъдат с дължина между 800 и 2000 думи и да включват цитати от поне две или три оригинални интервюта.

Заявления се приемат на английски или испански. Допълнителна информация може да намерите тук.