Институтът за изучаване на журналистиката Reuters към Оксфордския университет организира безплатно онлайн обучение за журналисти, интересуващи се от отразяване на въпроси, свързани с климатичните изменения.

Курсът продължава от януари до юни 2023 г. Той се състои от задължителни 90-минутни семинари, провеждани на всеки две седмици, и допълнителни сесии по избор.

Обучението е част от проекта Oxford Climate Journalism Network (OCJN), който има за цел да помогне на журналисти при идентифицирането и справянето с набор от оперативни, културни и етични проблеми, свързани с отразяването на климатичните изменения.

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2022 г.