Институт Отоврено общество има специален сайт, Opendata, където се публикуват всички изследвания на института за България: http://www.opendata.bg/

Екипът на Opendata провежда изследвания на политическите и икономическите нагласи, гражданското общество и гражданските права, междуетническите отношения, публичните политики, училищното образование, общественото здравеопазване, медийната среда, вътрешния ред и съдебната реформа.