Автори, специализиращи се отскоро в отразяването на научни теми, могат да кандидатстват за стипендията на сайта The Open Notebook и Burroughs Wellcome Fund.

Програмата ще се осъществи от разстояние и с непълно работно време в рамките на 8 месеца (от януари или от юли 2021 г.).

Очаква се стипендиантите да напишат шест статии за Open Notebook под ръководството на научен консултант. Освен това, те ще членуват в дискусионна група, която включва участници от предишни програми и редактори.

Кандидатите трябва да имат не повече от две години опит в отразяването на научни теми. Приемат се и кандидатури на студенти от горните курсове.

Размерът на стипендията е 4200 щатски долара. Необходимо е отлично владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 25 октомври 2020 г.