Международната неправителствена организация European Alternatives набира кандидати за участие в обучения по проекта D.E.M.O. (Democracy, Elections, Mentorship, Organizing). Програмата има за цел да насърчи и улесни активното участие на широка мрежа от европейски граждани в демократичните процеси чрез обучение и практически действия в контекста на предстоящите европейски избори през 2024 г.

В рамките на проекта ще бъдат организирани осем обучения: две присъствени и шест онлайн, придружени от допълнителни неформални сесии за споделяне на умения, обмен на опит между равнопоставени партньори, менторски сесии и др. Сред темите на обученията ще бъдат борбата с дезинформацията и езика на омразата. Някои от дейностите могат да бъдат създаване на артистични творби, записване на подкаст/видеокаст, семинари, лекции и др.

D.E.M.O. ще ангажира конкретно хора, които често се чувстват недостатъчно представени в своето населено място и чийто глас остава нечут при вземане на политически и социални решения (напр. жени, цветнокожи, мигранти, представители на ЛГБТИК+ общността и др.).

Отворената покана е за 50 активисти, граждани или жители на следните държави (но не само): Австрия, България, Гърция, Словакия, Словения, Румъния, Чехия, Швеция.

Обученията ще стартират през септември. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2023 г.

Проектът е съфинансиран от Европейския парламент.

Допълнителна информация