Северозападният университет в Илинойс (САЩ) провежда безплатен онлайн курс за създаване и обработка на цифрови изображения и видео.

Участниците ще се запознаят с основните принципи, методи, алгоритми и инструменти за цифрова обработка и как да ги прилагат на практика, включително в мултимедийни проекти. Обучителните модули са записани на английски език със субтитри на френски, немски, руски и др.

Курсът може да бъде взет по всяко време в сайта Coursera.