Описание: Проектът „Не просто думи“ („Not Just Words“), изпълняван в партньорство с GLAS Foundation, Bilitis Foundation и Организация на евреите в България „Шалом“, си поставя за цел да създаде среда, която противостои на речта на омразата, да подобри сътрудничеството между общностите, засегнати от речта на омразата, и да създаде национално движение на съмишленици, които предотвратяват и се борят срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност.

Специален акцент се поставя върху ангажирането на младите хора като посредници-разпространители на идеята. Дейностите включват дълбочинни интервюта с хора, засегнати от речта на омразата, и заснемане на видеоклипове с техните житейски истории; кампания за повишаване на осведомеността с две целеви групи – младежи и хора, които нямат изградена позиция по темата; целенасочена работа с журналисти за изграждане на контрадискурс, който спира разпространението на речта на омразата; провеждане на семинари за млади хора от местни малцинства; създаване на план за действие на движението без омраза.

Финансова подкрепа: Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014 – 2020) на Европейския съюз
Период на изпълнение: 2020 – 2021 г.
Размер на финансирането: 29 566,24 евро