Стипендиантска програма за журналисти в Харвард

367

Фондацията за журналистика „Ниман” (Nieman Foundation for Journalism) към Харвардския университет обяви своята годишна стипендиантска програма за работа по проекти, свързани с въвеждане на технологични иновации в журналистиката.

Предложенията могат да бъдат посветени на всеки въпрос, свързан с цифровата трансформация на журналистиката. Примерите включват идеи за нови модели на финансиране, проектиране на нови инструменти в помощ на журналистите или проучване на моделите на потребление на новини. За стипендиите могат да кандидатстват професионални журналисти (включително на свободна практика) или други медийни служители, работещи в областта на технологичното или бизнес развитие.

Продължителността на програмата зависи от обхвата на проектите. Стипендиантите ще имат достъп до университетските ресурси, изследователски центрове и библиотеки, както и да работят съвместно с учени от Харвард и експерти от партньорски организации.

Размерът на стипендията е 2000 щатски долара седмично. Кандидатите трябва да владеят отлично английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 1 декември 2020 г.