Фондацията за журналистика „Ниман” (Nieman Foundation for Journalism) към Харвардския университет набира кандидатури за своята присъствена стипендиантска програма. Тя е предназначена за работа по проекти, свързани с въвеждането на технологични иновации в журналистиката.

За стипендии могат да кандидатстват професионални журналисти (включително на свободна практика) или други медийни служители, работещи в областта на технологичното или бизнес развитие.

Продължителността на програмата e до 12 седмици, като зависи от обхвата на проектите. Стипендиантите ще имат достъп до университетските ресурси, изследователски центрове и библиотеки, както и възможност да работят съвместно с учени от Харвард и експерти от партньорски организации.

Необходимо е отлично владеене на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 1 декември 2022 г.