News Impact Summit ще обсъди отразяването на климатичните изменения

711

Поредно издание на конференцията News Impact Summit ще се проведе на 7 октомври 2019 г. в Бирмингам.

Основната тема на събитието ще бъде „Нова ера за отразяване на климатичните изменения“. Медийни експерти ще обсъдят как технологичните и журналистическите иновации дават нови възможности за отразяване на климата и неговото въздействие върху нашия живот, как данните за климатичните изменения се възприемат в редакциите и как медиите могат да създават интересни новинарски сюжети, които помагат на аудиторията да разбере и оцени колко сериозен е проблемът с изменението на климата.

На конференцията ще присъстват лектори от BBC, The Guardian, El Surtidor, Al-Jazeera, Climate Home, Carbon Brief, Quartz и Lookout Station. Сред представените добри практики ще бъдат журналистически проекти, които използват картографиране и събирана на информация с отворен код (OSINT) за свързване на климатични и статистически данни.

News Impact Summit се организира от Европейския журналистически център (EJC) в партньорство с Google News. Достъпът до събитието е свободен, но местата са ограничени. Желаещите да присъстват на конференцията трябва да се регистрират тук и да поемат разноските си за път и настаняване.