Европейският журналистически център (EJC) и Google News Lab организират медийната конференция News Impact Summit във Варшава, Полша на 3 септември тази година.

Еднодневното събитие ще представи най-модерните тенденции в журналистиката с бази данни, иновативни методи за журналистически разследвания, добри практики и стратегии за генериране на съдържание от потребителите на медии.  Във фокуса на събитието е стойността на дигиталните иновации и качествената журналистика.

Достъпът до събитието е свободен, но местата са ограничени. Желаещите да вземат участие трябва да се регистрират на този адрес и да поемат сами разноските си за път и настаняване във  Варшава.