news impactАко сте журналист, редактор, медиен предприемач, продуктов мениджър, дизайнер или експерт по маркетинга и социални мрежи и търсите начини за справяне с някои от най-сериозните предизвикателства пред съвременната журналистика, News Impact Academy е точно за вас.

Организирана от Европейския журналистически център (EJC) с подкрепата на Google News Initiative, академията събира на едно място някои от медийни иноватори от Европа, които обменят опит и идеи с цел създаване на една по-благоприятна медийна среда. По време на двудневните обучения участниците обсъждат възможности за справяне с трудностите, пред които са изправени медиите днес, и потенциални техни решения, придобиват умения за предлагане на медийни услуги според предпочитанията на потребителите и получават вдъхновение от медийните пионери в епохата на цифровите технологии. Подпомагайки развитието на отделни медийни професионалисти, организаторите се надяват да допринесат за успеха и на агенциите, за които работят участниците в академията.

Академията стартира през 2017 г. с пет издания в Рим, Хамбург, Будапеща, Манчестър и Брюксел. През 2018 г. отново са предвидени пет работилници, но на различни локации.

Първото обучение през тази година се проведе в Амстердам на 17 и 18 май и се фокусира върху дизайн процесите в новинарската индустрия. До края на годината предстоят още четири работилници:

• Париж (27-28 юни): Hyperlocal news and engagement strategies
• Барселона (25-26 септември): Newsroom leadership
• Лондон (17-18 октомври): Темата предстои да бъде обявена
• Варшава (5-6 ноември): Темата предстои да бъде обявена

Желаещите да участват в някое от изданията на News Impact Summit трябва да попълнят онлайн формуляр. Организаторите избират по 20 участници за всяка работилница според уменията и опита на кандидатите и темата на съответното обучение. Разходите за транспорт и настаняване във връзка с участието в академията се покриват от организаторите.

Краен срок за кандидатстване за участие в академията в Париж и Барселона: три седмици преди съответното издание.

Кандидатстването за работилниците в Лондон и Варшава ще започне през лятото. Подробности за News Impact Summit и начина на кандидатстване ще намерите на сайта на програмата.