National Geographic приема предложения за кандидатстване по програмата Exploration Grant. Тя осигурява безвъзмездна финансова помощ на проекти в областта на опазването на околната среда, образованието, научните изследвания, разказването на истории и технологиите.

Възможните произведения могат да включват фотографии, филми, картография, журналистика или мултимедия. Избраните проекти ще получат финансиране между 10 000 и 30 000 шатски долара в рамките на една година.

От кандидатите се очаква да демонстрират успешно реализирани подобни проекти с измерими резултати.

Крайният срок за кандидатстване е 10 юли.